Няколко начина за ускорение на JavaScript разработка.

Одавна искате да вдигнете тема на JavaScript разработки? Предлагам да разгледате следните подходи и инструменти , които ще направят от вас истински Flash.

Работа с npm

  1. Използване на ключове.

Отделете малко повече за изучаване на най-разпространените ключове в работа с npm, това ще ви помогне да спестите време ( вскоро време ще добавя статии и за тях):

 • инсталиране: npm install, ключ: npm i;
 • тестване: npm test, ключ: npm t;
 • помощ: npm —help, ключ: npm -h;
 • глобален флаг: —global, ключ: -g;
 • запази, като зависимости: —save-dev, ключ: -D;
 • инициализация по подразбиране: npm init —yes или npm init —force, ключ: npm init -y или npm init -f;
 • запазване, като незадължителна зависимост: —save-optional, ключ: ;
 • запазване версията на пакета: —save-exact, ключ: .

JavaScript разработчика, доста често се нуждае от локално съхранение на npm-пакета или получаване на набор от пакети в един файл. Може да се възползвате от обединяването им с помоща на командата — save-bundle или ключ -B.

 2. Инсталиране и инициализация на npm по подразбиране.

При пускане на  npm init в началото на нов проект , вие най-вероятно ще правите едно и също нещо по няколко пъти. За да спестите време , може да зададете значението на тези полета по подразбиране по следния начин:

За да промените тези значение , използвайте npm config edit.  Ако трябва промени глобален npm-параметър, използвайте npm config edit -g.

Ако нещо не счупило или не е както трябва и вие , по закона за вселенската гадост : не сте запазили конфига по подразбиране – ще ви помогне следния скрипт:

 Кроссплатформени скриптове

Всеки код , който бива пускам в команден ред има проблеми със съвместимостта между Windows и Unix ( в.т. Mac и Linux).  Този пробелем е решим, ако JavaScript developer сте само вие. Но ако става дума за проект с отворен код , съвместен или учебен проект , то тогава всичко трябва да работи независимо от операционна система на девайса.

Решение има – cross-env.  Инсталирайте го , като зависимост: npm i-D cross-env.  След което задайте ключова дума cross-env  пред всяка една променлива в средата:

Паралено изпълнение на сценарии

Използването на символа &&  за пускане на процеси един след след друг. Но какво ще кажете за паралено пускане на скриптове ? За това в процеса на  JavaScript разработка може да използвате пакета npm.concurrently или npm-run-all.

Инсталирайте го като зависимост: npm i-D concurrently и добавяйте скриптове по ваше желание:

Работа с React

Няколко примера на полезни инструмента за ускорения на JavaScript разработки компоненти и приложения.

а) Bit –  Bit  помага на вашата команда да намира и съвместно използване на компоненти  за по-бързо създаване

10 способов суперускорения JavaScript разработкиВместо повторно създаване на компоненти от нулата , може да ги пазите в колекция , в която може бързо и лесно да ги намерите и инсталирате при необходимост

10 способов суперускорения JavaScript разработки

Всеки един компонент е достъпен за работа и тестове в реално време и по този начин ще може да разберете дали ви е необходим.

10 способов суперускорения JavaScript разработки

б.)  Styleguidist:  React Styleguidist – това е среда за разработка на компоненти с hot reloaded dev server и подробно ръководство , където са показни типовете компоненти и примери за тяхното използване.

10 способов суперускорения JavaScript разработки

Средата поддържа ES6, Flow и TypeScript, така и Create React App от кутията. Автоматически създадените документи могат да се използват с помоща на Styleguidist функционират как портал с документация на вашия команден ред.

   React devTools

10 способов суперускорения JavaScript разработки

Това официално разсширение позволява да предглеждате иер просматривать Иерархия на компонентите на React в инструментария на разработчика  в Chrome. Достъпно е и за Firefox. Продукта позволява да преглеждате и редактирате свойствата на компонента , премествайки се по дървовидната иерархия , също така да разберете  , как промените влият на „съседите“ , което ще помогне за създаване на правилно UI. Търсенето ще помогне да намерите и проверите необходимите компоненти и така ще спестите време за изучаване на  JavaScript.

10 способов суперускорения JavaScript разработки

Работа с Visual Studio Code

10 способов суперускорения JavaScript разработки

И като за последни няколко разсишерния и за любимия на всички Visual Studio :

а. Prettier Code Formatter – Изолзвайте Prettier за форматироване на HTML/CSS/JS , когато натискате  ⌘ + S. Това ще позволи да се отървете от форматерите под всеки един АП

б. Bracket Pair Colorizer Bracket Pair Colorizer  оцветява скобите с различни цветове , което позволява да бързо да видите началото и края на всеки блок от кода

в. GitLens позволява:

 • автоматически конвертиране на ред от кода в git-blame аннотация;
 • преглеждане на подробна история при навигация на курсора върху даден ред;
 • настройване на потребителски режими и бързото превключване между тях;

За сега това е. Надявам се подборка на техники и инструменти да ви е допаднала. Ще продължавам да развивам тази тема

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *